יעקב יופה

אטומים ומספרים השומרים

               ניתוח האלמנטים הכימיים של הטבלה המחזורית,  לפי היחס המספרי של מערכת מספרי השומרי.

      ההבנה המדעית של העולם, שהיתה קיימת בתחילת הציוויליזציה האנושית, אומרת, כי הבסיס של היקום שלנו הוא שלושת הכוחות הבסיסיים, שיצרו את העולם הזה באינטראקציה אינסופית של טריניטי ושינוי.

     מערכת המספרית השומרית 60, בהתאם לתמונת המספרים שלה בצורה של משולשים, מספרת לנו, כי הבסיס של העולם הוא "טריניטי" ובמקביל "בינארי". מה שאומר   על נוכחות של האיזון הדינמי של שלושת הכוחות עבור כל המבנים של היקום. וזה אומר נוכחות של איזון סטטי בצורה של 2, או סימטריה. כלומר, הבסיס של היקום הוא  המספר 6 = 3 * 2. עם זאת, העולם הוא לא פרימיטיבי, אבל מורכב, ונבנה כ"מערכות" ויש לו רמות רבות בבנייה.