יעקב יופה

אנאליזה בהשווהה שתי "מערכות בניה" של שפות אתיקות "סנסקרית ועברית".

אני לא מומכה בפילולוגיה ולא מתקוון להיכנס לתחום מדעי הזה. אני לא מומכה בשפה סנסקרית, וכל ידעה קטנה שלי נכנסת למסגרת "ספר לימוד ומילון של סנסקרית", שיצאה לאור בשנת 1891 בסנקט פטרסבורג. ולכן אני מראש מבקש סליכה ממומכים של סנסקרית עבור טאוית אפשרויות בשפה. אני עושה במאמר הזה אנליזה של "בסיס שכלי מערכתי", שעליו עומדים כל שפות של קדור הארץ. לכן אנליזה השוותית, שאני מתכוון לעשות במאמר הזה היא "מערכתית", שמאפשרת לשקול ולהשוות שני "מודלים מערכתיים" שכליים של שפות. מודלים מערכתיים, שיכולים לתת "אור" על "ידעה מערכתית", שהגיה עלינו "מקוסמוס", וידעה הזאת לדאבונינו "מאובדת" במידה גדולה. וממבת מערכתי אני לא בטוח בהשגת תוצאות חיוביות, בגלל שאני משתמש ב"הבנה של סנסקרית מומכים רוסיים", שיכולה במידה מסוימת להיות "מסלפת" בקשר ל"סנסקרית מקורי אתיק". משמעות כזה אנליזה חשוב קודם כול ממסקנות למצוא "סימנים כלליים שכליים", שיביאו אלינו אינפורמציה למסקנות: האם השפות האתיקות האלה שייכים לאותו שורשים של "התחלת הציביליזציה שלנו"? האם הבדל בין שתי שפות זה "תוצאה מ"הבדל בהתפתחות היסטורית", או זה הבדל משמעותי, שמגלה הבדל "מערכתי", זאת אומרת שינויים ב"מודל של מערכת"? כמקומות שונים של "יציאה קוסמית".

קרא עוד...