יעקב יופה

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח במדבר. 1.

                                 ספר במדבר.

                 משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח במדבר.  1. 
                   נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

      ספירה בני ישראל - "פוליס ריבוס", תא ואורגניזם, מחולק ל- 12 חלקים, גם לפי נפח וגם לפי פעולה! בכל אחת מ- 12 "מערכות הגוף", התאים שלו, ה- ד. נ. א.  של
            הליבה, והריבוזומים יש "קוד פנימי" משלו! בתא ספציפי, עובד רק "סוג אחד של ריבוזומים" עם הקוד של מערכת האורגניזם הזו! ריבוזומים של קודי מערכת שונים,
             ולעולם אינם מתערבבים. הם נשארים ב"משפחתם, הבית שלהם, בתורם,
 וגיל, ומזהים אחד את השני". 
    שמות ראשי הבתים של שבטי ישראל - הסבר מורחב "משמעות של 12 מערכות הגוף", בהתאם לברכות יעקב בספר בראשית.

      בשביל לראות את המשמעות בכל "נדודי בני ישראל - ריבוזומים" בספר "במדבר", עלינו לראות את התוכנית הכללית המתוארת באטלנטיס, אשר אושר על ידי חלקים
  נפרדים של העלילת טקסט.  

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח במדבר. 2.

                   נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       סידור מרחבי של בני ישראל סביב המשכן הברית - "סדר ההתפתחות של 12 מערכות גוף בעובר"!  
       תפקידם של הלויים בתא בזמן התנועה - החלפת ה"בכורי ישראל" במשכן. מסדר ניהול הבנייה של יהוה התא - "בכורי מצרים", "בכורי בני ישראל", "הלויים בשם בני
             ישראל".
      פקודים הלויים - תפקידם של הלויים במשכן לתנועתו בתוך הפוליזום של הריבוזום.
      גירוש החולים מהמחנה - מיון פוליסום לפי קודים שבטים.
      אישה בוגדת לבעל - נוסף לטקסט.
      נדר נזירות - תהליך החזרת הריבוזום למצב עבודה, לאחר שהוא איבד את הקשר עם יהוה ואהרון.
      ברכות אהרן לבני ישראל - הופעת אידיאולוגיה דתית.
      סדר הפעולה של 12 הנשיאים על חידוש המזבח - תיאור שיטתי של ההכנה לתנועה ונספח 3 אלמנטים במבנה המזבח.
      לויים - סדרי עדיפויות של עבודה עם יהוה כקבלת חיים.

          סידור מרחבי של ריבוזומים.
     וידבר יהוה אל משה ואל אהרון לאמר: איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו.   

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח במדבר. 3.

                   נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

        כלל תנועה של בני ישראל - חוק סנכרון פעולה גנים וריבוזומים בכל הטבע.
        תנועת יהוה ובני ישראל - סנכרון תנועה של ר. נ. א. מידע וריבוזומים.
        2 סוגי אותות אחרון - אותות פוטנציאל ואימפולס.
        תפקיד חובב בן רעואל למשה - התמצאות מרחבי של ר.נ. א. תחבורה.
       הסכסוך בין יהוה לבני ישראל – החלפה של ר. נ. א. מידע לחדש.
       70 זקנים, נבואת אלדד ומידד - 70 זקנים עוזרים למשה בהנהלת פוליסום ריבוס עם תכונות של נביאים.
       נס שליו. קברות התאווה - היווצרות מעטה האוויר סביב הפוליזום. הפסקת גישה למידע יהוה.
       האיתור ארץ כנען, נס הענבים - תחילת תיאור של "פרופאזה התא" כחלוקת החומר הגנטי. תיאור חומר הגנטי של שרשראות ד. נ. א. של הליבה, כמו ענקים ונפילים.
             ארץ כנען, המובטח לבני ישראל הוא גרעין התא.
      יהוה מבטיח להשמיד את בני ישראל - ריבוזומים ישנים לא עובדים בתא החדש, החדשים נוצרים בגרעין.

            שנה 2 במדבר סיני - פסח.
     וידבר יהוה אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר:  ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. 

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח במדבר. 4.

      נותנים חיים לכתב היד העתיקות של אטלנטיס.

         חוק לבישת ציצית - תיאור יסודות תנועת הריבוזומים בסביבת מימית התא.
         בקעת אדמה ובליעת את קורח עם עדתו ו- 14700 בני ישראל -  תיאור חלוקת התא בשלב "פרומטפאזה". – התפוררות מסגרת קליפת הגרעין  / כהיעלמות קורח
             עם שותפיו וחלקים של פוליסום ריבוזומים /. אלעזר –
 צנטרוזום, המשיכה מהמרכז החוצה של הכרומוזומים במהלך ההפרדה התא, נכנס לעבדה. אהרון,
             כ- ר. נ. א. ריבוזומלי, מקבל תכונות מיוחדות במהלך
 זמן המטאפאזה.
       פרה האדומה - מיקרו- צינוריות של ציר חלוקת התא, מחוברת לקנטוזומה - אלעזר.  9 הצעות ראשונות מתארות: אנפאזה וטלופאזה של חלוקת התא. יתר הטקסט
            על "המתים החטאים וההיטהרות" – יש לו רק הסבר דרך עלילה ושורשים.
      מותה של מרים. מי מריבה. נס חציבת מים מסלע - שלב חדש פעולות התא לאחר חלוקה.  חיבור "מים של אורגניזם לנפח הפנימי של התא, באמצעות מנגנון קוד".  
      סיבוב ארץ אדום - סיבוב מעטפת הכרומטין התא. 
      הר ההר, מותו של אחרון - סוף פעולת ר. נ. א. ריבוזומלית הגרעין, אשר שנמשך 30 יום. מינוי "אלעזר, כמו ר. נ. א. ריבוזומלי למואב - מיטוכונדריה.
      נס "נחש הנחושת" - התהליך הסלולרי של קידוד ריבוזומים למשימה חדשה / מואב/!
      כבישה אמור ומואב - תיאור כללי של מבנה המיטוכונדריון.

        חוק ציצית.
    ויאמר יהוה אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ואמרת אלהם. ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת.  

משמעות מדעית ספציפית של חלקי נוסח במדבר. 5. סעיף 1.

                   נותנים חיים לכתב היד העתיקות של אטלנטיס.

    הנביא בלעם, מלך מואב בלק, מלאך, חמור מדבר, אלוהים ויהוה - תיאור המבנה והפעולה של המיטוכונדריה ואינטראקציה שלה עם התא.

      אלוהים בא אל בלעם, החמור המדבר.
    הטקסט הענק הזה, שקשור לדעתי ל"פעולת המיטוכונדריה" בתא, מורכב בצורה יוצאת דופן. המורכבות של הטקסט היא בעיקר בעובדה שיש לו מספר רב של משתתפים
בעלילה, והכי חשוב שני אלים: אלוהים ויהוה

קרא עוד...