יעקב יופה

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח ויקרא. 1.

                      נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       מזבח העלה - מרכז המרכזי בנייה של התא, שהוא באותו זמן "נקודת התיחסות" בכניסה למשכן. ואיפה עמדת יהוה, כמו ר. נ. א. מידע, והשליט של בניית התא "קבוע". 
             וכל הזרם של "חומרי בנייה התא", עוברים דרך "מרכז ניהול הקודים
 של יהוה", באמצעות אלמנטים ניידים "המבצעים הובלה והרכבת בנייה של התא": - משה, אהרן
             עם בניו ובני ישראל. 
     12 הפסקאות הקשורות ל"קורבנות" הן "הסדרה ומיון שרשראות שנאספו על ידי ריבוזומים בודדים", כדי שבצלאל יוכל מיד לשים אותם במקום הנכון. 
     10 פסקאות הקשורות ל"חוטאים" - "רנ"א ריבוזומלי של אהרון וכהנים" הוא המתקן את הטעויות שקורות בכל חלקים מה"פוליסום ריבוס". ורק לטעויות הכהנים ואובדן 
            הקשר של "פוליסום ריבוס" עם יהוה, מחייב את התערבותו של יהוה
 בתהליך "התיקון".

    ספר ויקרא שונה מהותית משני הספרים הראשונים, אשר בהם יש עלילות של סיפורי הדמויות, ותיאורי מכשירים, "המרכיבי מקדש האלוהי". ספר ויקרא הוא בחלקו העיקרי "מחקק", ונוגע למעשים "כהנים המקדש". 

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח ויקרא. 2.

                       נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

        אוכל לאהרן ולבניו - "קידום שרשראות קוד מביאים בריבוזומים".
       המילה "הוראה" - היא רמז לטקסטים של ההבנה הכללית של העולם.  תורה - "המפתח להבנת העולם"!
       הקרבת קורבנות אישית מבני ישראל – "בני ישראל – הריבוזומים" הם המבצעים העליונים בבניה התא.
       המשחה של אהרון - תיאור של 5 בוני התאים הבלתי נפרדים, שיש להם "חלל עבודה משותף בכניסה לאוהל מועד".
       7 ימים ולילות ב"פתח לאוהל מועד" אהרן עם בניו - תקופה של החלפת ה- ר. נ. א.  המידע - יהוה לחדש!
       הדגמת ה- ר. נ. א. המידע החדש - יהוה לבני ישראל! - עדכון "רנ"א ריבוזומלי של  אהרון" עם סימולטני עדכון של "פוליזום של ריבוס". תחילת הבנייה של אברון
            תא חדש.
      אוכל לאהרן ובניו - תיאור משתתפים ותהליך המקום המרכזי של תא "קודש הקודשים".
      אוכל לבני ישראל - תיאור של שליטה עם "קוד מספרי 4" כנוע ליהוה, ו"נפרדים".  מרכיבי מבנה התא, העוברים דרך "המזבח ופתח אוהל המועד". ומרכיבי בנייה
             של התא, שנוצרו במקומות התא אחרים! 
      הולדת ילד או ילדה - הוסף לטקסט!
      צרעת - פרמטרים מיוחדים של ריבוזומים הדורשים פעולה כהנים מחוץ לפוליסום.

      6 הפסקאות הבאות עוסקות בכללי לאהרן ובניו, כמו כהנים. סקר כללי של הטקסט של פסקאות אלה אומר לנו: שב- 5 פסקאות של הכללים האלה, אין שום דבר חדש מדובר
לגבי הקורבנות, אבל בהכרח נידונה, "מה יכולים לאכול כוהנים"!  

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח ויקרא. 3.

                   נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       יום הכיפורים - השלב האחרון בהתפתחות התא לפני "החלוקה ל- 2 חלקים בעזרת המבנה של עזאזל". הסדרה שלמה של מנגנון היצירתי של התא, ושטיפה במים את כל
             המשתתפים. אין שום התנגדות בתורה המדעית של עזאזל ליהוה, כדמות
 שלילית. איפה "שנת תא - מחזור מלא של התפתחות התא" אין לו יחס ל"מחזור השנתי של
             האורגניזם". 
      חוקי החברה האנושית - בבירור שאולים מהחקיקה קדומה של מצרים ומסופוטמיה.
      כל חגי בני ישראל יחד עם תאריכים - "צעדים תקופה אחרונה של פעילות סלולרית"!
      חג סוכות - "מתיחת פוליסום ריבוזומים" ל- 6+6 חלקים מבניים לפני הפרדת התא.
      הפסקה "קללות ומריבות" - תיאור פעולת ההורמון, האחראי על "השלמות והיעילות של הפוליס ריבוזום", והחלפת החלקים הפגומים בטובים.

               יוום הכפורים!
      מבט כללי על הנוסח של יום הכיפורים, מעמיד אותנו בבת אחת לכמה משימות חדשות להבנתו: ראשית, דמות חדשה - "עזאזל", שלא נפגשה בעבר. שנית, אחרון נכנס בכוחות עצמו לקודש הקדשים! בשלישית מופיע שורש חדש - "גורל", שמשמעותו אינה ניתנת להבנה מהטקסט! רביעית, "רחצה וכביסה במים של כל המשתתפים בתהליך", מין "טהרת הבית למען פעולות חדשות"

קרא עוד...

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח ויקרא. 4.

                   נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       הארץ ושנת היובל - תיאור כללי של "מבנה הבניין מידע רנ"א - יהוה", שיש לו 50  מגזרים.

     אפשר לקרוא לפסקה זו "הסיפור של הארץ, אכילה ויובל", שבדומה לשאר הפסקאות, אין בו שום קשר לאנשים! אחרת, המשמעות של כל העלילה והביטויים, פשוט "לא תואמת להיגיון של החיים האמיתיים שלנו", כאשר כל אדם "חייב לאכול כל יום", ובזה אין הפסקות. ומנקודת המבט של "תא", לעלילה אין שום קשר ל"אוכל", כי ריבוזומים לא אוכלים, הם בונים. 

קרא עוד...