יעקב יופה

חקירת שפה של שומרים.

                 חלק שני  / חקירת השפה /.

 ובגלל שאנחנו יודעים ממבנה של שפה עברית, שבתוכו בשביל "שבע חלקי מערכות אמתיות", בגלל הגורם האנושי של "מוקבלות", קיימת " התקפלות מערת עד 3 ". לכן כדאי לשאר, שאותו התקפלות עד "שלושה חלקי מערכת" בונים מילים של שפה שומרים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להניח, שאותו התקפלות כמו בשפה עברית קיים גם למילים ומשפטים של שפה שומרים. בגלל שכל בני אדם חושבים באותו שיטה, על בסיס של "איזון תלותי של כל תהליכים". / ועם לזכור מתורה, שבן-אדם בנוי לפי "צלמנו כדמותנו של אלוהים", אז כולנו בנוי באותו שיטה כמו אלוהי – קוסמו נבטים, שיסדו בכדור הארץ ציביליזציה של אנושות. /  

שפה שומרית השתמשו בנהרים בארך 4000 שנה לפני ספירה, והוא "מיוחד בבלשנות", בגלל שלא שייך לאף משפחה שפות ידועות. בלשנים קוראים שפה שומרית "אגליוטינטיבי וארגאטיבי", אבל בגלל שאף אחד לא יודעה איך מבטאים אותו, אלה יודעים רק תרגום מילים דרך שפה "אקדית", לכן עד היום הוא "חידה עם הרבה מסתורים".     אני לא בלשן ולא מתכוון להתעסק בבלשנות. אני רואה את משימתי רק בדבר אחד, להוכיח ששפה שומרית היא "שפה מערכתית" כמו כל שפות קדומות, בגלל שהיו מאומצות מ" אלים – קוסמו נבטים". ולשפה עברית וסנסקריט ההוכחה שלי הצליחה.