יעקב יופה

משמעות מדעית ספציפית על חלקי נוסח ויקרא. 4.

                   נותנים חיים לכתב היד האתיקות של אטלנטיס.

       הארץ ושנת היובל - תיאור כללי של "מבנה הבניין מידע רנ"א - יהוה", שיש לו 50  מגזרים.

     אפשר לקרוא לפסקה זו "הסיפור של הארץ, אכילה ויובל", שבדומה לשאר הפסקאות, אין בו שום קשר לאנשים! אחרת, המשמעות של כל העלילה והביטויים, פשוט "לא תואמת להיגיון של החיים האמיתיים שלנו", כאשר כל אדם "חייב לאכול כל יום", ובזה אין הפסקות. ומנקודת המבט של "תא", לעלילה אין שום קשר ל"אוכל", כי ריבוזומים לא אוכלים, הם בונים.